Breathwork Online

Andningscoahning / Breathwork Online

“All chronic pain, disease and suffering is caused by a lack of oxygen at the cellular level” 

– Dr. Arthur C. Guyton.

Många av oss har försämrade andningsvanor, vilket orsakar eller förvärrar många psykiska och fysiska sjukdomar. Vi har felaktiga andningsvanor eftersom vi dels är omedvetna om hur vi andas och dels för att vi inte har kunskaper om vad som kännetecknar försämrade andningsvanor och hur vi kan förbättra andningen. Andningen är det enda system i kroppen som är både automatisk och viljestyrt och är starkt kopplat till vårt nervsystem. Genom att medvetet justera och kontrollera andningen kan vi påverka det parasympatiska nervsystemet, dvs. när kroppen är i vila, och inte stressad. 

Breathwork har praktiserats i tusentals år inom religioner och visdomsläror, men först på senare år har vi lärt oss att förbättrad andning har många hälsofördelar som att sänka blodtrycket, minska inflammation, förbättra idrottsresultat, reducera stress och öka livslusten. Många medicinska institutioner utbildar nu inom andning för att lära människor att medvetet träna andningen. Föreställ dig att du med hjälp av bättre andningsvanor kan förbättra sömnen, minska oro, öka koncentrationen och matsmältningen, stärka immunförsvaret, balansera nervsystemet och ämnesomsättningen. Andningen är med i allt och påverkar oss i allt vi gör. Vi andas flera tusen andetag per dag och några minuters medveten andning kan göra väldigt stor skillnad för din hälsa. Du kan påverka din kropp och ditt sinne med hjälp av bättre andningsvanor. Utförs andningen på rätt sätt kommer du syresätta kroppens celler på ett helt annat sätt och därmed förbättra din framtida hälsa.

Forskning om andning

Det har gjorts en stor mängd studier som visar på kopplingen mellan andning och hälsa. En studie från 2010 av psykologen och professorn Pierre Philippot och hans team undersökte sambandet mellan andningsmönster och känslor. Studien visade att kanalen mellan känsla och andning är dubbelriktad, dvs. speciella andningsmönster framkallar speciella känslor och vice versa, känslor ger en viss typ av andning. Det betyder tex att andningen vid ilska är snabb och ytlig. Och en lugn andning minskar stress och ångest.

En studie utfört av läkarna Katharina Dalton och Raymond Greene visar på att det finns en koppling mellan PMS och försämrad andning. Progesteronnivån är vanligtvis hög dag 15-28 i menstruationscykeln. Hög progesteronnivå ökar andningen och därmed utflödet av koldioxid. Sänkningen av koldioxid kan ge PMS besvär då lägre koldioxidhalt är kopplat till sämre syresättning. Forskare från Karolinska Institutet har genom en studie dragit slutsatsen att personer som näsandas konsoliderar sina minnen bättre.

En annan forskningsstudie på KI fastslår att sömnapné orsakas av en längre tids munandning. Vetenskapliga tester på tävlingscyklister visar att uthålligheten ökar vid munandning. Redan 1952 genomförde professor Konstantin Buteyko studier på tusentals patienter, med olika hälsoproblem. Han forskning bekräftade länken mellan försämrade andningsvanor och försämrad hälsa. Buteyko-metoden är idag spridd över hela världen.

Svaret på varför du ska lära dig att andas är enkelt; hur du andas är avgörande för din hälsa. Försämrade andningsvanor kan ge upphov till många negativa konsekvenser för din hälsa medans förbättrade andningsvanor kan bidra till positiva hälsoeffekter. Vill du förbättra dina andningsvanor ska du vända dig till en andningscoach som är utbildad inom andningens fysiologi och vetenskapen bakom andetaget.

Grundkurs i Medveten andning+andningsövningar

Det finns en rad olika andningstekniker såsom Soma andning, Buteyko andning osv. Självklart finns det inget rätt eller fel utan man kan pröva sig fram i olika andningsmetoder för att se vad som fungerar för dig. Dessa andningsövningar ser jag som ett komplement till Medveten andning eftersom man behöver avsätta tid för att genomföra de. Medveten andning å andra sidan lägger grunden för bättre andningsvanor och innebär att vi är närvarande i andetaget så ofta vi kan och vill och justerar det när vi märker att vi har försämrad andning. Man kan praktisera Medveten andning när man sitter och jobbar, diskar, ser på TV eller tränar. Medveten andning syftar inte bara till att lugna oss själva, utan även syresätta kroppen bättre, fylla på med energi, mjukna i musklerna och mycket mer. Det är ett självhjälpsverktyg och väldigt enkel att förstå, lära sig, det kostar inget och ger snabb effekt. 

Du kan praktisera Medveten andning när du står och diskar, sitter framför datorn eller så kan du göra andningsövningar tillsammans med dina barn med hjälp av ålderanpassade andningsövningar. På så sätt får du kvalitetstid med familjen samtidigt som hälsan är i fokus.

Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i Medveten andning som du sedan kan implementera på egen hand. Kursen kommer b.la. guida dig i vad som kännetecknar försämrade respektive goda andningsvanor. 

Detta ingår i kursen:

  • Första träff med mig via video där jag får lära känna dig. Du kommer att få berätta vad du vill få ut av denna kurs och vad du har för förväntningar på kursen. 
  • Inspelad föreläsning – grundkurs i Medveten andning och guide i olika andningsövningar
  • Uppföljningssamtal för att följa upp hur det går med andningsträningen. Detta har varit efterfrågad av tidigare kursdeltagare och därför gör jag det som extra bonus för att säkerställa att du fortsätter med dina nya andningsvanor. 

Kostnad för kursen är 699 kr.

Åldersanpassade andningsövningar för barn 

Det finns ett ökat intresse för andning/breathwork i Sverige och jag tror att vi kommer ta mycket inspiration från andra länder där man kommit mycket längre. Precis som yoga, meditation och mindfulness är andning här för att stanna.

School Breath i England erbjuder online kurser för skolor och skolpersonal och använder sig av vetenskapligt baserad breathwork. De har utbildad hundratals skolor i England, Europa, Australien och USA.

The harmony Kids Co i Kanada utbildar föräldrar och vårdpersonal i enkla och åldersanpassade andningsövningar.

På KinderCares förskolor i USA får barnen lära sig medvetna andningstekniker.

Raising Children Network i Australien som är en statlig finansierad websida ger evidensbaserade tips och verktyg, däribland breathwork för barn.  

Children´s Hospital Colorado rekommenderar andningsövningar för barn.

Listan kan göras längre. Även i europeiska länder som Tyskland och Schweiz har man kommit långt inom andningshälsan. 

Min ambition är att lära barn att träna upp sin andning för att b.la. få bättre fokus och lugn och ro eller hantera ilska och stress bättre. Med kunskap om andningshälsan i tidig ålder bidrar vi till bättre hälsa bland barn och unga, vilket kommer göra stor skillnad i deras hälsa. Här behövs föräldrar och skolpersonal för att inspirera och hjälpa barn till bättre andningsvanor. Jag erbjuder föräldrar och skolpersonal introduktionskurs i Medveten andning samt åldersanpassade andningsövningar.

Kostnad för introduktionskursen är 599kr.

Detta ingår i introduktionskursen:

  • Inspelad föreläsning – grundkurs i Medveten andning
  • Sju stycken ålderanpassade andningsövningar
"Vi tycker först och främst att föreläsningen om andning var mycket bra. Vi provade på lite grann ute i klasserna, framförallt använde vi oss av morgonandningen. Det fungerade ganska bra när de fått prova på den några gånger. Vi använde också en video för att tydliggöra hur vissa övningar skulle utföras. Det är absolut något som vi kan tänka oss att använda i framtiden. Det var roligt och intressant att prova något annorlunda"
Årsunda kyrkskola, Sandvikens kommun

Log In

Don’t have an account?